AKCJA EKOLOGICZNA
Dodane przez Barbara K dnia Wrzesień 28 2019 13:23:13
W dniu 23 września 2019 roku  odbyła się w naszej szkole Akcja Ekologiczna związana z Kampanią „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. 
W tym dniu uczniowie klas  I – VIII chętnie włączyli się w działania, które miały na celu promowanie nieśmiecenia, segregację odpadów oraz  sprzątanie cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych. W programie akcji znalazły się różnorodne działania, np. konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, prezentacje multimedialne dotyczące zmian klimatu, pokaz plakatów propagujących proekologiczne zachowania. Były też pogadanki, gry i zabawy o tematyce ekologicznej oraz projekcja filmów i programów edukacyjnych mających na celu promocję działań bardziej przyjaznych środowisku. Nasi uczniowie posprzątali także obejście szkoły oraz  najbliższą okolicę. Wszystkie zebrane śmieci należycie posegregowali i mieli wiele satysfakcji z „dobrej roboty”!!!

Mamy nadzieję, że ten dzień,  a właściwie kilka godzin, pokazały, jak ważne są działania na rzecz klimatu oraz  uświadomiły dużej liczbie osób, że kryzys klimatyczny istnieje naprawdę i niewątpliwie jest poważnym zagrożeniem.
Zmienia się klimat, więc i my musimy zmienić sposób myślenia!
Akcja ekologiczna została zorganizowana przez p. Beatę Opałkę, p. Annę Sypień oraz  p. Małgorzatę Pawluś.

Konkurs ekologiczny


Konkurs ekologiczny

wyniki 1->>>
wyniki 2->>>oprac. p. Beata Opałka