KOMUNIKAT BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 12 marca 2020 r.
Dodane przez Barbara K dnia Marzec 13 2020 10:25:45
W związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 (zwanego koronawirusem), Burmistrz Kołaczyc zwraca się z apelem do Mieszkańców Gminy Kołaczyce o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie kontaktów w środowisku lokalnym, unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, a także ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach i jednostkach podległych i w miarę możliwości załatwianie spraw urzędowych wykorzystując alternatywne drogi komunikacji tj. elektroniczną, telefoniczną i pocztową.
W związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych, Burmistrz Kołaczyc również zawiesza zajęcia prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury i zajęcia odbywające się na boiskach sportowych „Orlik”. Braku zajęć w szkołach prosimy nie traktować jako dodatkowych dni wolnych od nauki, ale ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dzieci jak i dorosłych poprzez izolowanie dzieci i młodzieży w domach.
Prosimy również o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywają osoby.
Jednocześnie apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na zamieszkujące w sąsiedztwie osoby starsze, samotne, należące do grupy zwiększonego ryzyka i przekazywanie informacji o niepokojących zjawiskach do sołtysa, do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, do GOPS.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Jaśle – tel. 500-544-035
Oddział obserwacyjno - zakaźny w Jaśle – tel. 13 443 75 30

Prosimy o śledzenie na bieżąco stron internetowych: Gminy Kołaczyce, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Jaśle:
http://www.kolaczyce.pl/
https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja
http://www.sanepidjaslo.pl/


Bezpośredni kontakt w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach pod numerem telefonu:
13 44 605 74 oraz  13 446 02 49

Burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz