Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
Nawigacja
ZSPiG

Szkoła

Historia szkoły

Dla nauczycieli

Dla uczniów

Dla rodziców

Dokumenty szkolne

Organizacje

Wydarzenia

Sukcesy

Konkursy

Opieka zdrowotna

Plan lekcji

Biblioteka szkolna

Świetlica szkolna

Logopeda

Projekty Edukacyjne

Gazetki szkolne

Nasza gmina, powiat

Kontakt

Koła Muzyczne

Losowa fotografia
Godło
Certyfikaty
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Odkrywców Talentów
Europejski Fundusz Społeczny
BIP
Ankieta
Jak podoba wam się nowa skórka strony internetowej szkoły

Bardzo
Bardzo
60% [378 Głosów]

Średnio
Średnio
17% [109 Głosów]

Nie podoba się
Nie podoba się
22% [138 Głosów]

Głosów: 625
Od: 03/06/2013 18:22
do: 15/06/2017 23:38

Archiwum ankiet
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”

Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) nakłada konieczność wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Wsparcie działań szkoły na pierwszym, ważnym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, oprócz wyłanianych w trybie konkursowym programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, przewidziano również możliwość realizacji programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, które będą realizowane w trybie systemowym.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu systemowego są uczniowie klas I–III szkół podstawowych.

Szkoły w naszej gminie (ZSPiG w Kołaczycach i ZSPiG w Bieździedzy) biorą udział w realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu…”

W ramach projektu w naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia:
- dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Zajęcia te prowadzone są odrębnie dla każdej grupy wiekowej przez p. Wandę Nowak, p. Beatę Perchał, p. Małgorzatę Wiśniewską

- zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo- zajęcia te prowadzone są odrębnie dla każdej grupy wiekowej przez: p.Lucynę Jedziniak, p. Renatę Pogorzelską, p. Barbarę Kopacz

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez p. Witolda Pawlusia

- zajęcia psychoedukacyjne, majęce na celu pomoc dzieciom w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, współdziałaniu w grupie, radzenia sobie ze stresem, prowadzone są przez p. Marzenę Liszkę

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi prowadzone są przez p. Monikę Kapitan

Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób przyciągający uwagę i zainteresowanie uczniów. Ze środków unijnych zostaną także zakupione ciekawe pomoce, które dodatkowo uatrakcyjnią naukę.