Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
Nawigacja
ZSPiG

Szkoła

Historia szkoły

Dla nauczycieli

Dla uczniów

Dla rodziców

Dokumenty szkolne

Organizacje

Klasy

Wydarzenia

Sukcesy

Konkursy

Opieka zdrowotna

Plan lekcji

Biblioteka szkolna

Świetlica szkolna

Logopeda

Projekty Edukacyjne

Gazetki szkolne

Nasza gmina, powiat

Kontakt

Szkolna Metamorfoza

Koła Muzyczne

Losowa fotografia
Godło
Certyfikaty
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Odkrywców Talentów
Europejski Fundusz Społeczny
BIP
Ankieta
Jak podoba wam się nowa skórka strony internetowej szkoły

Bardzo
Bardzo
60% [378 Głosów]

Średnio
Średnio
17% [109 Głosów]

Nie podoba się
Nie podoba się
22% [138 Głosów]

Głosów: 625
Od: 03/06/2013 18:22
do: 15/06/2017 23:38

Archiwum ankiet
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Regulamin XV Konkursu Matematycznego dla klas I-ych gimnazjum
Regulamin organizacji
POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM
rok szkolny 2016/2017


I. WSTĘP
Konkurs odbywa się w ZSPiG w Kołaczycach.
Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Kołaczyce.

Cele konkursu
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
 • wspieranie uzdolnień uczniów
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia
 • pobudzanie twórczego myślenia
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
 • promocja uczniów zdolnych
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Matematyczno- Przyrodniczy ZSPiG w Kołaczycach. Przewodniczącą konkursu jest mgr Zofia Ulanecka.
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.
Etap Data i godzina Czas trwania Forma
I etap


II etap
24.03.17 r godz. 900

24.03.17 r godz. 9 45
30 min

60 min
20 zadań zamkniętych

4 zadania otwarte


3. W obu etapach moga uczestniczyć uczniowie wyłonieni w trakcie eliminacji szkolnych i zgłoszeni w odpowiednim terminie.
4. Liczba uczniów reprezentujących szkołę zależy od liczby oddziałów (średnio po dwóch uczniów z każdego oddziału).
5. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora szkoły.
6. Uczestnik konkursu powinnien posiadać przy sobie aktualna legitymację szkolną oraz zgodę na munieszczenie jego nazwiska na stronie internetowej szkoły.
7. W czasie trwanie konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
8. W trakcie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. Można używać kalkulatorów.
9. Prace uczniów sa kodowane.
10. Zawody na obu etapach prowadzone są w formie pisemnej.
11. Zestaw zadań w I etapie składa się z 20 zadań zamkniętych, natomiast w II etapie składa się z 4 zadań otwartych.
12. Maksymalnie uczeń może uzyskać 40 punktów.
13. Uczestnicy rozwiązują zadania długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub niebieskim. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznaczają przy treści zadania, rozwiązania zadań otwartych sporządzają na oddzielnych stronach opieczętowanych kartek. Brudnopis ucznia nie jest sprawdzany.
14. Prace uczniów przechowywane są do końca roku szk. 2016/2017.
15. W terminie do 15 marca 2017 r należy zgłosić uczestników konkursu w formie list imiennych uczniów, chcących brać udział w konkursie do sekretariatu ZSPiG w Kołaczycach.
16. Zgłoszenia można dokonywać:
 • listownie na adres szkoły: ZSPiG, ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce
 • telefonicznie lub faksem na numer : 134460217
 • na adres mailowy: z_ulanecka@o2.pl
III. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiada przewodniczący komisji konkursowej.
 2. Zadania na oba etapy dla uczniów i klucz odpowiedzi przygotowują nauczyciele matematyki Zespołu Matematyczno- Przyrodniczego ZSPiG w Kołaczycach.
 3. Na wykonanie zadań konkursowych przeznacza się:
I etap- 40 minut
II etap- 60 minut
Między I a II etapem przewidziana jest 15 minutowa przerwa
 1. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej zakodowanych prac uczniów w/g klucza odpowiedzi i sporządza protokół z konkursu oraz ustala listę laureatów i nazwisko ucznia, który uzyskał tytuł Mistrza matematyki klas I-ych Gimnazjum.
 2. Informacje dotyczące wyników konkursu ukażą się na stronie internetowej szkoły www.zspig.pl
 3. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów laureatom, a także podziękowań nauczycielom przygotowującym uczniów odbędzie się w kwietniu boeżacego roku.

IV. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Tematyka konkursu oparta będzie na treściach matematycznych zawartych w "Podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum", w szczególności:
 • działaniach na liczbach wymiernych (z uwzględnieniem liczb zapisanych w systemie rzymskim)
 • potęgi, pierwiastki, procenty, średnie
 • wyrażenia algebraiczne
 • równania i nierówności I st. z jedną niewiadomą w zadaniach tekstowych
 • figury płaskie i ich własności (wielokąty)
 • prostopadłościan
 • symetrie

Przewodnicząca konkursu
mgr Zofia Ulanecka