Świetlica

Świetlica szkolna

Świetlica ŚWIETLICA SZKOLNA Świetlica czynna jest w godzinach od 7:00 do 16:00. W tym czasie wychowawcy zapewniają opiekę uczniom edukacji wczesnorozwojowej oraz dowożonym uczniom klas IV-VI. Zajęcia tematyczne realizowane są według planu pracy świetlicy: Zajęcia pozalekcyjne Zabawy dowolne Posiłki Czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych Odpoczynek Pobyt na świeżym powietrzu Poprzez odpowiednie zajęcia wychowawcy świetlicy: …

Świetlica szkolna Read More »

Informacje dla rodziców

Świetlica INFORMACJE DLA RODZICÓW 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00 – 16:00.2. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do punktualnego odbiorudziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jejpracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami /prawnymi opiekunami/, dzieckomoże zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie …

Informacje dla rodziców Read More »

Plan zajęć świetlicowych

Świetlica PLAN ZAJĘĆ DZIENNYCH NA ŚWIETLICY 7:00 – 8:00 Zbiórka dzieci w świetlicy,przygotowanie do zajęć.8:00 – 8:50 Zajęcia wychowawcze8:50 – 10 :00 Zajęcia plastyczne, muzyczne,sportowe, przyrodnicze, literackie10:00 – 11:00 Zajęcia w kącikach tematycznych11:00 – 12:00 Zajęcia literackie12:00 – 13:00 Zajęcia plastyczne, muzyczne,sportowe, przyrodnicze, literackie13:00 – 14:00 Odrabianie pracy domowej14:00 – 15:00 Zabawy ruchowe na podwórku …

Plan zajęć świetlicowych Read More »

Stołówka

Świetlica Stołówka STOŁÓWKA SZKOLNA OFERUJE OBIADY DWUDANIOWE: 4,50 PLN ZUPA: 2 PLN OPŁATY ZA OBIADY POBIERANE SĄ WSTOŁÓWCE SZKOLNEJ DO 15. KAŻDEGOMIESIĄCA. WPŁATY PRZYJMUJE PANIINTENDENTKA B. PRZEBIĘDA. NIEOBECNOŚĆ NA OBIADACHZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE LUBTELEFONICZNIE NAJPÓŹNIEJ DOGODZ. 8:30 DANEGO DNIA U PANIINTENDENTKI ALBO NA ŚWIETLICYSZKOLNEJ. JADŁOPSPIS NA KAŻDY TYDZIEŃWYWIESZONY W STOŁÓWCESZKOLNEJ. PRZERWY OBIADOWE:11:30-11:50 KLASY IV-VI SP11:50-12:10 KLASY I-III …

Stołówka Read More »