Opieka zdrowotna

Logopeda

to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Diagnoza logopedyczna
Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza badanie sondażowe w klasach zerowych i pierwszych. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy
logopeda przekazuję pisemną informację dla rodzica. Po otrzymaniu informacji Rodzice zainteresowani logoterapią powinni zgłosić się na konsultacje
i ustalić zasady współpracy.
Terapia
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne
oparte na zabawie oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej.
Współpraca z rodzicami
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest
wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po
każdych zajęciach zadaje zadania domowe. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na
których mogą przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia.