Oferta zajęć pozalekcyjnych

Czas na rozwój pasji

Podczas tych zajęć oferujemy dodatkowy czas na rozwój pasji dziecka oraz nadrobienie zaległości. 

michael-afonso-423393-unsplash.jpg
action-athlete-athletes-267761.jpg

KOŁA ZAINTERESOWAŃ


Forma zajęć

Koło czytelnicze dla ucz. kl. 1a

Koło artystyczne dla ucz. kl. 2a

Koło ortograficzne dla ucz. kl. 2b

Koło czytelnicze dla ucz. kl. 3a

Chcę wiedzieć więcej” – zajęcia rozwijające dla ucz. kl. 3b

Zajęcia treningu pamięci i koncentracji uwagi
z elementami szybkiego czytania dla ucz. kl. 1 – 8

Koło przyrodnicze dla ucz. kl. 7a

Koło przyrodnicze dla ucz. kl. 7b

Koło fizyczno – chemiczne

Koło biologiczne dla ucz. kl. 8a i 8b

Koło języka angielskiego dla ucz. kl. 8a

Koło języka angielskiego dla ucz. kl. 8b

Koło języka angielskiego dla ucz. kl. 6a

Koło turystyczne dla ucz. kl. 5a

Koło turystyczne dla ucz. kl. 5b

Szkolne Koło Sportowe dla ucz. kl. 5, 6 i 7 – chł.

Szkolne Koło Sportowe dla ucz. kl. 3 i 4

Koło teatralne

Szkolny Chór „Fraza”

Zajęcia sportowe dla grupy ministranckiej

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I WSPOMAGAJĄCE


Forma zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla
ucz. kl. 7b

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla ucz. kl. 6a

Zajęcia wspomagające z matematyki dla
ucz. kl. 7a

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla ucz. kl. 5 – 8

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla ucz. kl. 4 – 8

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się dla
ucz. kl. 5a i 5b

Zajęcia rozwijające dla ucz. kl. 5a

Zajęcia wspomagające z fizyki i chemii dla
ucz. kl. 7a i 7b

Zajęcia wspomagające z j. polskiego dla ucz. kl. 7b

Zajęcia wspomagające z j. polskiego dla ucz. kl. 8a

Zajęcia wspomagające z j. polskiego dla ucz. kl. 8b

Zajęcia wspomagające z j. angielskiego dla
ucz. kl. 5a

Zajęcia wspomagające z j. angielskiego dla
ucz. kl. 8a

Zajęcia wspomagające z geografii dla ucz. kl. 7b

Zajęcia wspomagające z biologii dla ucz. kl. 5b

Wf z AWF” – zajęcia poprawiające kondycję fizyczną uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE UCZNIÓW DO EGZAMINÓW


Forma zajęć


Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla ucz. kl. 8a i 8b


Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego dla ucz. kl. 8a i 8b


Zajęcia przygotowujące do egzaminu oraz sakramentu bierzmowania dla ucz. kl. 8a i 8b

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest otwarta i będzie na bieżąco poszerzana zgodnie z potrzebami uczniów.