Świetlica

PLAN ZAJĘĆ DZIENNYCH NA ŚWIETLICY

7:00 – 8:00 Zbiórka dzieci w świetlicy,
przygotowanie do zajęć.
8:00 – 8:50 Zajęcia wychowawcze
8:50 – 10 :00 Zajęcia plastyczne, muzyczne,
sportowe, przyrodnicze, literackie
10:00 – 11:00 Zajęcia w kącikach tematycznych
11:00 – 12:00 Zajęcia literackie
12:00 – 13:00 Zajęcia plastyczne, muzyczne,
sportowe, przyrodnicze, literackie
13:00 – 14:00 Odrabianie pracy domowej
14:00 – 15:00 Zabawy ruchowe na podwórku lub w
sali
15:00 – 15:45 Zabawy dowolne według potrzeb
indywidualnych dzieci
15:45 – 16:00 Porządkowanie sali