Świetlica

Stołówka

STOŁÓWKA SZKOLNA OFERUJE OBIADY
 DWUDANIOWE: 4,50 PLN
 ZUPA: 2 PLN
 OPŁATY ZA OBIADY POBIERANE SĄ W
STOŁÓWCE SZKOLNEJ DO 15. KAŻDEGO
MIESIĄCA. WPŁATY PRZYJMUJE PANI
INTENDENTKA B. PRZEBIĘDA.
 NIEOBECNOŚĆ NA OBIADACH
ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE LUB
TELEFONICZNIE NAJPÓŹNIEJ DO
GODZ. 8:30 DANEGO DNIA U PANI
INTENDENTKI ALBO NA ŚWIETLICY
SZKOLNEJ.
 JADŁOPSPIS NA KAŻDY TYDZIEŃ
WYWIESZONY W STOŁÓWCE
SZKOLNEJ.
 PRZERWY OBIADOWE:
11:30-11:50 KLASY IV-VI SP
11:50-12:10 KLASY I-III SP
12:35-12:45 KLASY GIMNAZJALNE