Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica czynna jest w godzinach od 7:00 do 16:00. W tym czasie wychowawcy zapewniają opiekę uczniom edukacji wczesnorozwojowej oraz dowożonym uczniom klas IV-VI.

Zajęcia tematyczne realizowane są według planu pracy świetlicy:

 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Zabawy dowolne
 • Posiłki
 • Czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych
 • Odpoczynek
 • Pobyt na świeżym powietrzu

Poprzez odpowiednie zajęcia wychowawcy świetlicy:

 • Rozwijają zainteresowania i różnorodne umiejętności dzieci
 • Wspierają twórczą aktywność uczniów, 
 • Zachęcają do różnorodnego rozwoju poprzez naukę i zabawę
 • Organizują zajęcia umuzykalniające 
 • Kształtują postawy oraz umiejętności społeczne uczniów