Biblioteka

Miejsce realizacji zainteresowań i odpoczynku

W bibliotece obowiązuje nakaz zakowania ciszy

Czynna jest w:
poniedziałek 8:30- 12:30
wtorek 7:45- 10:45
środa 10:00- 14:00
czwartek nieczynna
piątek 7:45- 11:45

W bibliotece uczniowie i nauczyciele mogą wypożyczać książki do domu oraz korzystać z literatury popularnonaukowej, słowników, atlasów na miejscu w czytelni. Tworzone są warunki do samodzielnego wyszukiwania informacji, udostępnia się korzystanie z Internetu. Zachęca się uczniów do rozwijania czytelnictwa; organizowane są konkursy czytelnictwa, kiermasze książki, wykonywane są gazetki okolicznościowe do których zachęca się uczniów, którzy chcą doskonalić zdolności plastyczne. Nasza biblioteka współpracuje ze środowiskiem szkolnym.