Opieka zdrowotna

Higienistka

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00- 15:35
wtorek 8:00- 15:35
piątek 11:00- 15:35

Pod opieką gabinetu higienistycznego jest obecnie 350 uczniów, lecz oprócz Kołaczyc pracuję również w 3 innych placówkach, co daje 905 uczniów i uczennic. Uczniowie mogą zgłaszać się według swoich potrzeb. Najczęstszymi powodami, przez które uczniowie korzystają z pomocy są skaleczenia, otarcia, bóle głowy, żołądka, kontuzje oraz w przypadku dziewczynek nierzadko bóle menstruacyjne. Uczniowie podlegają badaniom bilansowym w klasie III SP i I GIM, wówczas wykonywane są badania przesiewowe, przygotowujące do bilansu (waga, wzrost, badanie wzroku, test postawy, obliczanie centyli wzrostu i wagi, widzenie barw). Ponadto uczniowie klas pierwszych i V SP oraz III GIM podlegają do badań przesiewowych, uczniowie z problemami zdrowotnymi raz w roku poddawani są badaniom kontrolnym.